Vår historie og fremtid

Gjøvik Atletklubbs «En sterk historie»
Av Åge Willy Bjørnerud
Redigert for hjemmesidene.

50 år med vektløfting i 2014.

Gjøvik Atletklubb kunne høsten 2014 feire sitt 50-årsjubileum. Klubben har markert seg som en betydelig aktør i Gjøviks – og distriktets idrettsliv. Klubben har utallige utøvere som har vært blant de mest fremtredende idrettsutøvere på lokalt plan. Gjøvik AK har også blitt betegnet som en av de beste vektløfterklubbene i landet, og har hatt flere av Norges fremste og mest talentfulle løftere.

Kjennetegn for klubben er et utrolig godt samhold, og medlemmene har sørget for et verdifullt trivselsmiljø for medlemmer i alle aldre. Samtidig har klubben stort sett blitt styrt og administrert av utøverne selv, samt av en del entusiaster som ikke har vært så aktive på vektløfterplattingen, men likevel vært av stor betydning for klubben. Det har kommet og gått et stort antall utøvere i klubben gjennom disse årene. Noen har hatt kortere fartstid innen vektløftersporten, men flere av utøverne har vært trofaste medlemmer både gjennom 30 og 40 år. Fortsatt har vi aktive, i en eller annen form, som var med fra starten for 50 år siden.

Gjøvik Atletklubb ble stiftet i 1964, men vektløftersporten var lite kjent i vårt distrikt på begynnelsen av 60-tallet. Imidlertid var det en del unggutter og utøvere av annen idrett som satte i gang med mer eller mindre systematisk vekttrening bak sportshytta på Gjøvik Stadion den gang. Det var mange innen friidrett og andre sportsgrener som skjønte viktigheten av styrketrening i sine respektive idretter. En av disse, og en av Gjøvik Bandyklubbs fremste spillere, Hans Hoff, var en utøver som så nødvendigheten av å styrke kroppen med vekttrening. Han begynte med mer systematisert vekttrening ute på Gjøvik Stadion.

Etter hvert kom andre idrettsutøvere til, også en del som ikke var knyttet til en spesiell sportsgren. Nysgjerrigheten for å se hvordan man tilsynelatende lett håndterte forholdsvis tungt lastede vektstenger, og ønsket om å greie det samme var drivkraften til mange.

I dag har klubben en stor håndfull utøvere i alle aldre; alt fra 12 til godt over 70 år er representert på daglig basis på klubblokalene. En av disse eldre er Kjell Arne Weseth. På 60-tallet fungerte han som nå; en headhunter for talenter i vektløfting. Weseth var selv et lovende vektløfteremne og i dag bruker han kunnskapen sin og sitt tålmodige blide vesen til å trene ungdomsgruppa vår som for tiden består kun av jenter. Dette ønsker vi å gjøre noe med, og vi forsøker å utdanne trenere og verve andre ansvarlige voksne som kan ta imot utøvere fra begge kjønn. Tro det eller ei, men vektløfting er ikke bare for jenter!

Vårt ønske om økt rekruttering har lagt føringer for medlems- og treningsavgifter. Klubben er full av utstyr som vanskelig lar seg flytte på, heldigvis; det er verdt hundretusener! At vi har såpass mye utstyr gjør oss i stand til å holde lavterskeltilbud for alle ved klubben. Selv for senior koster det godt under 200 kroner måneden for å trene hos oss. Les mer om treningsavgifter og hvordan å bli medlem her.

Allemed heter et prosjekt som vi har bestemt oss for å være en del av, det tar sikte på å inkludere alle i diverse fritidsaktiviteter. Les mer om allemed-prosjektet her.