Samling på toppidrettssenteret.

Sterk gjeng på regionssamling ved OT

Treningssamling på Olympiatoppen
Lørdag 12. mai ble det avholdt regional treningssamling på Olympiatoppens lokaler i Oslo i regi av Østlandet vektløfterregion.
Samlingen besto av en teoretisk del og en praktisk del. Som forelesere og instruktører stilte regionstrenerne Egon Vee-Haugenog Fredrik Kvist Gyllensten. Treningssamlingen var åpen for alle klubbene i region øst, og hadde 14 deltakere fra Oslo AK, Lørenskog AK, Christiania AK, Spydebergatletene, IL Kraftsport i tillegg til tre deltakere fra Gjøvik AK. Fra klubben deltok Julie Kristin Brotangen, Bjørn Emil Evensen og Robert Grønland.

Med et godt stykke å kjøre var det bare å stå opp tidlig for å være klar til forelesningsstart kl 0900 J Men med interessante og lærerike forelesninger var det ikke noe problem å holde konsentrasjonen oppe. Tema for teoridelen var «Arbeidskrav i vektløfting og oppvarming og bevegelighetstrening». 

Det ble forelest i hva som skal til for å bli en god vektløfter og hvilke faktorer som påvirker ytelsen i vektløfting.  Det ble fokusert på hvor viktig styrke i knebøy er for vektløftere og også demonstrert med forskning og eksempler sammenhengen mellom knebøystyrke og prestasjoner i rykk og støt.

Det ble også gitt gode tips til hvordan man bør legge opp treningen for å oppnå best mulig effekt i forhold til utvikling av styrke, både med tanke på volum og intensitet.

Mye av hensikten med teoridelen var å bevisstgjøre utøverne på egne styrker og svakheter for å lage egne relevante arbeidskrav for den videre treningen. Er det styrken som er begrensningen, så må man kanskje tone teknikktreningen noe ned, til fordel for utvikling av styrke – og vice versa.

Styrketrening for dopingfrie utøvere fikk også fokus som seg hør og bør. For de som velger å ikke ty til snarveier er riktig volum og intensitet i treningen viktig. Men like viktig er restitusjon og et godt og variert kosthold.  Tips til kosthold er Helsedirektoratets generelle kostholdstips. I tillegg er det viktig å tilføre kroppen tilstrekkelig protein. Anbefalingen er 1,8 g protein pr kg kroppsvekt om man ønsker å bygge muskler. Men det tar tid å bli teknisk god og sterk nok. Forskning viser at det tar ca. 15 år med målrettet trening å nå toppen J så her er det bare å stå på!

Siste del av teoriøkten ble viet til oppvarming og bevegelighet. En god generell og spesifikk oppvarming er viktig og kan bidra til økt prestasjon. Gode tips her er å gjøre dynamisk bevegelighet i starten av treningsøkten for å få gode posisjoner i løftene. Bruk også vektstangen i enkle teknikkøvelser under oppvarmingen før vi starter arbeidssettene. Statisk bevegelighetstrening bør legges til slutten av økter, evt tas helt utenom.

Etter teoridelen fikk vi påspandert en god solid lunsj av regionen, før man iførte seg treningstøyet. Resten av dagen ble det praktisk trening på rykk, støt og litt bøy. Fokus på den praktiske delen var å omsette teoridelen til praksis, og man skulle løfte etter «kvalitetsmetoden». Dvs at man starter med stangen og jobber seg opp i vekt. Man øker kun vekten ved gode tekniske løft. Dersom man løfter dårlig teknisk går man ned i vekt og jobber der til teknikken sitter.

Regionen hadde bestilt to løfteplattformer, så det var ganske greit med plass. Underveis i løftingen fikk alle utøverne god individuell oppfølging av Fredrik og Egon. Begge to har åpenbart et godt trenet øye og kommer med gode og konkrete tilbakemeldinger til den enkelte. Det er utrolig hvor mye små og enkle korreksjoner kan ha å si for utførelsen av løftet. Det ble løftet i omtrent fire timer, og man startet først med rykk og jobbet seg der opp i vekt til man var tilfreds. Noen personlige rekorder ble satt, og noen tangerte tidligere bestenoteringer. Etter rykkseriene var det over til vendinger og overstøt. Her var det mye imponerende løfting og det ble løftet atskillige tonn over hodet på Olympiatoppens plattformerJ

For å runde av løftingen ble det kjørt litt bøyvarianter, for å jobbe med bøystyrken som vi lærte hadde stor korrelasjon med hvor mye man evner å støte. En eliteløfter bør i vanlig knebøy ta ca 127%-139% av 1 RM i støt. Noen av oss er allerede der i dag, men det sier kanskje heller noe om at beinstyrken er for dårlig J J

I tillegg til et veldig godt faglig utbytte av samlingen, ble man kjent med utøvere fra de andre klubbene i regionen og det er jo veldig hyggelig å utvide nettverket sitt. Det var også veldig interessant å være i lokalene til Olympiatoppen og man fikk også noen glimt av kjente utøvere som Aleksander Åmodt Kilde, som også kjørte olympiske løft på økten sin.

Takk til Østlandet vektløfterregion for en profesjonell samling med høy faglig standard.

Referat skrevet av Robert Grønland
Gjøvik AK

Robert i aksjon

Julie og OAK

Bjørn Emil i godt driv